Projekty

07.09.2018 | Rozpoczęcie realizacji projektów

informacja
Od 1 października firma Master Pharm S.A. rozpoczyna realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych:

-Opracowanie przez Master Pharm S.A. technologii chelatowania magnezu (więcej informacji w linku)

-Opracowanie przez Master Pharm S.A. technologii chelatowania żelaza w celu poprawy jego biodostępności (więcej informacji w linku)

28.09.2017 | WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 4/09/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 4/09/2017

28.09.2017 | WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 3/09/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 3/09/2017

28.09.2017 | WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 2/09/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 2/09/2017

28.09.2017 | WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 1/09/2017

WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe Nr 1/09/2017

20.09.2017 r. | Zapytanie ofertowe Nr 4/09/2017

Zapytanie ofertowe Nr 4/09/2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy substancji pomocniczych na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i udzieleniem odpowiedzi w terminie określonym w zapytaniu.

UWAGA! Zwracamy uwagę, że jedynie oferty przesłane na formularzach dołączonych do zapytania będą uznane za ważne. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu/w innej formie- oferta zostanie odrzucona.

Zapytanie ofertowe (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 2 Oświadczenie (aby pobrać kliknij w ten link)

20.09.2017 r. | Zapytanie ofertowe Nr 3/09/2017

Zapytanie ofertowe Nr 3/09/2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy substancji aktywnych na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i udzieleniem odpowiedzi w terminie określonym w zapytaniu.

UWAGA! Zwracamy uwagę, że jedynie oferty przesłane na formularzach dołączonych do zapytania będą uznane za ważne. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu/w innej formie- oferta zostanie odrzucona.

Zapytanie ofertowe (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 2 Oświadczenie (aby pobrać kliknij w ten link)

20.09.2017 r. | Zapytanie ofertowe Nr 2/09/2017

Zapytanie ofertowe Nr 2/09/2017

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i udzieleniem odpowiedzi w terminie określonym w zapytaniu.

UWAGA! Zwracamy uwagę, że jedynie oferty przesłane na formularzach dołączonych do zapytania będą uznane za ważne. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu/w innej formie- oferta zostanie odrzucona.

Zapytanie ofertowe (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 2 Oświadczenie (aby pobrać kliknij w ten link)

20.09.2017 r. | Zapytanie ofertowe Nr 1/09/2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/09/2017

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania i udzieleniem odpowiedzi w terminie określonym w zapytaniu.

UWAGA! Zwracamy uwagę, że jedynie oferty przesłane na formularzach dołączonych do zapytania będą uznane za ważne. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu/w innej formie- oferta zostanie odrzucona.


Zapytanie ofertowe (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)
Załącznik 2 Oświadczenie (aby pobrać kliknij w ten link)

11.09.2017 | Zapytanie cenowe Nr 4/09/2017

Zapytanie cenowe Nr 4/09/2017
Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej określonego przedmiotu zamówienia. Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie ma charakteru zapytania ofertowego, a ma jedynie służyć oszacowaniu wartości zamówienia w celu określenia procedury właściwego wyłonienia dostawcy, zgodnie z „Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Tym samym złożenie oferty cenowej w ramach niniejszego zapytania nie będzie wiążące dla żadnej ze stron biorących udział w zapytaniu (tj. Zamawiającego oraz podmiotu składającego ofertę cenową).

Zapytanie cenowe (aby pobrać kliknij w ten link)

Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)

11.09.2017 | Zapytanie cenowe Nr 3/09/2017

Zapytanie cenowe Nr 3/09/2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej określonego przedmiotu zamówienia. Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie ma charakteru zapytania ofertowego, a ma jedynie służyć oszacowaniu wartości zamówienia w celu określenia procedury właściwego wyłonienia dostawcy, zgodnie z „Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Tym samym złożenie oferty cenowej w ramach niniejszego zapytania nie będzie wiążące dla żadnej ze stron biorących udział w zapytaniu (tj. Zamawiającego oraz podmiotu składającego ofertę cenową).

Zapytanie cenowe (aby pobrać kliknij w ten link)

Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)

11.09.2017 | Zapytanie cenowe Nr 2/09/2017

Zapytanie cenowe Nr 2/09/2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej określonego przedmiotu zamówienia. Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie ma charakteru zapytania ofertowego, a ma jedynie służyć oszacowaniu wartości zamówienia w celu określenia procedury właściwego wyłonienia dostawcy, zgodnie z „Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Tym samym złożenie oferty cenowej w ramach niniejszego zapytania nie będzie wiążące dla żadnej ze stron biorących udział w zapytaniu (tj. Zamawiającego oraz podmiotu składającego ofertę cenową).

Zapytanie cenowe (aby pobrać kliknij w ten link)

Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)

11.09.2017 | Zapytanie cenowe Nr 1/09/2017

Zapytanie cenowe Nr 1/09/2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez firmę Master Pharm S.A. projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę niżej określonego przedmiotu zamówienia. Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie ma charakteru zapytania ofertowego, a ma jedynie służyć oszacowaniu wartości zamówienia w celu określenia procedury właściwego wyłonienia dostawcy, zgodnie z „Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Tym samym złożenie oferty cenowej w ramach niniejszego zapytania nie będzie wiążące dla żadnej ze stron biorących udział w zapytaniu (tj. Zamawiającego oraz podmiotu składającego ofertę cenową).

Zapytanie cenowe (aby pobrać kliknij w ten link)

Załącznik 1 Formularz (aby pobrać kliknij w ten link)

01.09.2017 | Rozpoczecie realizacji projektu

Informacja