Wprowadzenie - Dlaczego outsourcing?

Outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Powyższa definicja wyjaśnia jak przydatna może być nasza firma.

Powodem stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest najczęściej:

  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, czyli kosztów zatrudnienia i ponoszenia obciążeń z tego tytułu
  • wyeliminowanie ryzyka inwestycyjnego i podział ryzyka operacyjnego
  • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych w bardzo szerokim zakresie,
  • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
  • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje w danym momencie,
  • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
  • optymalizacja kosztów obsługi,
  • podniesienie bezpieczeństwa organizacji przez rozproszenie struktury operacyjnej
  • zwiększenie swoich możliwości obsługi dodatkowych zleceń
  • skupienie się na najważniejszych dla przedsiębiorstwa kwestiach